De Friese Kapel

   Kapel toegewijd aan      O.L.Vrouw  Hulp   Der              Christenen

            Grafkapel van 

Familie Bracke Van Geert

    Wegvoeringstraat 

       9230 Wetteren

Ommegang O.L.Vrouw van

            Zeven Weeën

Glasramen

                    Ommegang   

            O. L.Vrouw Van Zeven                         Weeën