De Friese Kapel

   Kapel toegewijd aan      O.L.Vrouw  Hulp  der              Christenen

            Grafkapel van 

Familie Bracke Van Geert

Wegvoeringstraat 85

     9230 Wetteren 

Ommegang O.L.Vrouw van

            Zeven Weeën

Glasramen

                    Ommegang   

            O. L.Vrouw van Zeven                         Weeën