De Friese Kapel

   Kapel toegewijd aan      O.L.Vrouw  Hulp   Der              Christenen

            Grafkapel van 

Familie Bracke Van Geert

Wegvoeringstraat 85

    9230 Wetteren

Ommegang O.L.Vrouw van

            Zeven Weeën

Glasramen

      Ommegang   O. L. Vrouw               Van Zeven Weeën