Parochie

                    St. Gertrudis Kerk

                        van Wetteren                   Wetteren           Gabriel Parochie
Wanneer God een menselijk

 

gezicht aanneemt,

 

wil Hij dat ieder mens

 

het gelaat van God weerspiegelt.

 

 

 

Elke donderdag is er een gebedsmoment  om 10 uur

in onze parochiekerk  St.Gertrudis,  De kerk is gelegen op de Markt te Wetteren

 

Het gebedsmoment duurt 15 à 20 minuten.

Iedereen is er van harte welkom,

samen kunnen wij er iets van maken,

samen instappen in de geschiedenis van God

met zijn volk.

 

De zorg voor de mens laat ons niet los.

In deze troebele tijden heeft de mens

nood aan gebed en diepgang.

-------------------------------------------

 


GEBEDSMOMENT.  


St. Gertrudiskerk


Donderdag 30 September 2021 om 10 U.

 

Eucharistievieringen in het dekenaat Wetteren.


                        Gabriëlparochie 

                           

Kerk van St. Gertrudis.


Zondag 26 September om 10U  H. Mis      

voor alle parochies Dekenaat.
.
Kalken  St. Denijs. 


Zaterdag avond 25 September 

geen Mis.

Laarne St. Macharis.


Vrijdag 1 October om 9 uur Morgengebed


Zondag 26 September geen Mis


Massemen  St. Apolonia.


Zondag 26 September geen Mis